Glossary

Business Continuity Plan

Een Business Continuity Plan beschrijft de processen die moeten voorkomen dat de continuïteit van een organisatie in gevaar komt en beschrijft de processen die er voor zorgen dat een organisatie na een incident zo snel mogelijk weer operationeel is. Voor uw ICT omgeving is een Business Contunity Plan (BCP) essentieel door de toenemende afhankelijkheid van ICT en de toenemende impact van problemen in uw ICT omgeving. Die impact loopt uiteen van een afdeling die enkele uren stil ligt tot het verlies van data over een langere periode.

Een Business Continuity Plan is noodzakelijk om helder te krijgen welke verantwoordelijkheden er zijn om ICT incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken. Luna kan als Managed Hosting Provider u helpen bij het opzetten van een Business Continuity Plan en een aantal processen voor u beheren. Dat begint bij remote back-up en eindigt bij een active/active configuratie vanaf twee verschillende datacenterlocaties. U bepaalt hoeveel dataverlies acceptabel is en we stellen samen een oplossing samen die aan deze eisen voldoet.