Glossary

Provisioning

Met provisioning wordt het toewijzen van resources aan uw VM bedoeld. Op basis van uw […]