Glossary

Remote Back-up

Remote Back-up is de eerste stap naar off-site back-up en snelle data recovery. Remote Back-up […]

Resources

Met resources verwijst Luna naar de gevirtualiseerde hardware¬†die het fundament vormt voor de hosting oplossingen […]