Glossary

Overboeking

Met overboeking bedoelen ISP's het dynamisch inzetten van resources. Overboeking is een veelgebruikte methode om efficiënt met de beschikbare resources en bandbreedte om te gaan. Met overboeking worden de beschikbare resources of bandbreedte overboekt door de maximale resources of bandbreedte die in potentie gebruik kan maken van de resources of bandbreedte.

Overboeking hardware resources

Bij overboeking van de hardware resources wordt verwezen naar het flexibel inzetten van de beschikbare resources zodat deze doelmatig ingezet worden. De resources worden in een shared hosting oplossing van Luna gedeeld met andere klanten. Daarnaast worden resources dynamisch ingezet voor verschillende gevirtualiseerde servers om er voor te zorgen dat resources zo veel mogelijk gebruikt worden. Dit betekent dat resources aan meerdere gevirtualiseerde servers worden toegewezen. Dit heeft geen gevolgen voor de prestaties, omdat het platform continue in de gaten wordt gehouden en bij een hogere belasting extra resources worden toegewezen. Vanzelfsprekend vormen de dedicated hostingoplossing van Luna een uitzondering hierop.

Overboeking internetverbinding

Bij overboeking op uw internetverbinding wordt verwezen naar het dynamisch inzetten van de beschikbare bandbreedte. Dat betekent dat de maximale bandbreedte meer dan één keer wordt toegekend aan verschillende gebruikers. Deze opzet zorgt er voor dat er niet een enorme overschot aan bandbreedte is en beperkt de kosten van de lijn. Op deze manier kunnen we de resources optimaal en duurzaam inzetten. Bij Luna heeft u overigens de keuze om deze overboeking gedeeltelijk of geheel uit te schakelen. U bent dan verzekerd van de gewenste of benodigde bandbreedte. Het inkopen van de bandbreedte op basis maximale potentiële vraag, maakt de lijn erg duur. Om internet access toegankelijk te maken voor iedereen, wordt de keuze tussen prijsbewust of beschikbare bandbreedte aan de de klant overgelaten.