ISO27001 / NEN7510 compliancy

U moet voor algehele business continuity kunnen vertrouwen op uw ICT omgeving. Dat kan alleen als u uw ICT partner kunt vertrouwen. Bij Luna zijn we continu bezig om een betrouwbare ICT partner te zijn voor organisaties en instellingen. Dit doen we vooral door korte lijnen en een persoonlijke relatie. Zo blijven wij op de hoogte van wat er in uw organisatie of instelling speelt en kunnen we onze dienstverlening aan u daar op aanpassen. Andersom weet u welke ontwikkelingen wij doormaken en hoe u daar wellicht van kunt profiteren.

Om kwaliteit en informatiebeveiliging zo hoog mogelijk te houden, hebben we managementsystemen geïmplementeerd. In deze beheersystemen wordt vastgelegd welke risico’s wij als managed hosting provider lopen in de gehele keten en hoe wij die risico’s wegnemen of minimaliseren. Deze beheersmaatregelen zorgen er voor dat wij u de hoogste kwaliteit van dienstverlening kunnen aanbieden. We verplichten ons om vast te leggen wat we doen en te rapporteren wat er gebeurt op onze systemen.

Wij hebben onze beheersystemen laten toetsen aan de hand van de ISO normen en waar nodig aangepast aan de eisen. Sinds december 2013 heeft Luna compliancy voor kwaliteitsmanagement, informatiebeveiligingsmanagement (ISO27001) en informatiebeveiligingsmanagement voor zorgorganisaties (NEN7510). Deze compliancy vormt voor u een extra garantie dat Luna toegewijd is aan kwaliteit, klanttevredenheid en informatiebeveiliging.